Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Strategie společnosti

STRATEGIE SPOLEČNOSTI

NAŠE VIZE

Strategickým záměrem naší společnosti je poskytovat kvalitní výrobky a služby dosahující úrovně špičkových firem zemí EU.

Neustálým zlepšováním řízení procesů, výkonnosti, kvality a kladnou motivací zaměstnanců vytvářet oboustranně výhodné partnerské vztahy nejlepším zákazníkům, poskytování komplexních služeb v oblasti svařovaných a montovaných konstrukcí.

NAŠE MISE

 • být vyhledávaným zaměstnavatelem pro všechny profese
 • být významnou strojírenskou společností v regionu Evropy
 • být spolehlivým a seriózním partnerem pro zákazníky a dodavatele
 • být důsledným uplatnitelem ochrany životního prostředí

NAŠE HODNOTY

 • růst, výkonnost, rychlost
 • spolehlivost, kvalita
 • akceschopnost, kreativita
 • etika v podnikání
 • zdravé životní a pracovní prostředí

POLITIKA KVALITY

Naše politika kvality jednoznačně navazuje na strategický záměr naší společnosti.

Vedení firmy KORAMEX a. s. si uvědomuje rozhodující význam kvality v tržním prostředí a v návaznosti na strategický záměr vyhlašuje tuto firemní politiku kvality:

 1. Spokojený zákazník je rozhodující pro naši prosperitu. Partnerská spolupráce s ním je nejlepší způsob k zajištění a uspokojení jeho požadavků a přání.
 2. Splnění služby zákazníkovi vždy v požadovaném termínu. Společnost musí být zákazníkem hodnocena ve všech ohledech jen kladně. Partnerství založené na dlouhodobé spolupráci.
 3. Kvalitní výrobek za bezkonkurenční cenu. Neustále se učíme a zlepšujeme. Zákazník má právo na kvalitní výrobek, který je nejlepším v oboru.
 4. Trvale rozvíjet a upevňovat vztahy s dodavateli, kteří vědí, že přímo ovlivňují kvalitu našich výrobků, plní dodávky včas a v optimální ceně.
 5. Růst a rozvoj zaměstnanců je základem výkonnosti a odborné kvality. Zaměstnanci znají všechny své úkoly, pracují dle stanovených postupů, iniciativně a s plným nasazením. Jejich zapojení do dění ve společnosti je základem našeho úspěchu.
 6. Racionální ekonomické řízení zdrojů spojené s minimalizací nákladů spojených s provozem společnosti a aktivní spolupráce na jejich snižování. S tím spojený trvalý růst zisků a zhodnocení společnosti dle zadání majitele.
 7. Vedení společnosti vytváří podmínky a pracovní prostředí pro odvádění kvalitní práce, udržování pracovní pohody. Systémem hodnocení a odměňování oceňuje kvalitní pracovní výkon.
 8. Cílem naší společnosti je udržování a neustálé zlepšování zavedeného systému kvality a dodržování požadavků zavedených norem pro svařování jako nosné konstrukce řízení společnosti. Jednoduchým a funkčním způsobem zajistit rozvoj technologické a funkční kvality výrobků a služeb v interakci se zákazníkem. Kvalita jako zdroj zlepšování a inovací procesů bez zvyšování byrokratické zátěže společnosti.

V Sušici, 14. 1. 2021

# owl v2 # animate.css # scrollReveal