Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Programy EU

Programy EU

Přehled dotačních projektů společnosti KORAMEX a.s. financovaných z fondů EU a státního rozpočtu ČR.

 2401030335-a3horizontal-page-001.jpg

Operační program zaměstnanost, projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, výzva III"

 

Období realizace:  12. 3. - 27. 4. 2018 

V rámci III. výzvy tohoto operačního programu byla podána žádost na kurz Evropského specialisty lepení (EAS). Žádost byla schválena a náš zaměstnanec kurz úspěšně absolvoval.

Cílem této vzdělávací aktivity je připravit střední technický personál pro funkci kvalifikovaného dozoru lepení. Účastníkovi kurzu toto umožní řídit kvalitu procesu výroby lepením a tím zvýšit konkurenceschopnost naší společnosti.


Inovace a optimalizace procesů včetně organizační struktury s cílem zefektivnit řízení společnosti

 

Název projektu: Inovace a optimalizace procesů včetně organizační struktury s cílem zefektivnit řízení společnosti

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010533

Trvání projektu: 1. 7. 2017 – 20. 10. 2017

Název programu podpory: Inovační vouchery

Prioritní osa operačního programu: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Specifický cíl operačního programu: SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“

Poskytovatel:  Ministerstvo průmyslu a obchodu

Obsahem projektu je nastavení a optimalizace stávajících procesů ve společnosti. V projektu budou využity nástroje a postupy procesního řízení. Cílem je zanalyzovat procesy a zanést je do procesních map. Následně dojde k zefektivnění pracovních postupů a redukci činností nepřidávající hodnotu. Po dokončení projektu budou nastaveny procesy a odpovědnosti zaměstnanců k nim určených, vedoucí ke zvýšení efektivity výrobního systému z hlediska kapacity a pružnosti reakce na požadavky zákazníka.

Cíl projektu:

Díky nastavení a optimalizaci procesů i zlepšení organizační struktury bude docíleno celkové efektivity výrobního systému, které povede k pružnější reakci na požadavky zákazníka. Společnost bude mít striktně a konkrétně nastaveny postupy činností v přehledných procesních mapách, díky nímž bude usnadněno řízení a rozhodování managementu společnosti.


Operační program zaměstnanost, projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, výzva II"

 

Období realizace:  2017 - 2018 

V březnu 2017 jsme podali v rámci II. výzvy opět žádosti na svářečské kurzy. Zaměstnanci se prvních kurzů zúčastní v říjnu 2017.

Žádosti byly schváleny a naši zaměstnanci kurzy úspěšně absolvovali. Pro naší společnost je nezbytností udržovat a stále zvyšovat kvalifikaci svářečského personálu. Vyšší a širší rozsah kvalifikace svářečů pomáhá při plánování výroby a umožňuje tak nejen kvalitnější provedení výrobků, ale i snazší dodržování dodacích termínů.

 

V rámci této výzvy byla podána žádost na vzdělávací aktivitu: "Implementace štíhlé výroby za účelem zlepšování kvality produkce". Kurz bude probíhat v období 9/2017 – 11/2017 a zúčastní se ho naši THP zaměstnanci. 

V období 9/2017 – 11/2017 probíhalo školení Implementace nástrojů štíhlé výroby za účelem zlepšování kvality produkce a zúčastnili se ho naši zaměstnanci, kteří pracují na vedoucích pozicích. Závěrečný test všichni úspěšně zvládli.


Operační program zaměstnanost, projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II"

Období realizace:  2016 - 2017 

V srpnu 2016 naše společnost podala žádosti na svářečské kurzy pro stávající zaměstnance. Žádosti byly schváleny a v prosinci proběhly první kurzy.

Zaměstnanci si v rámci projektu zvýšili nebo rozšířilo svou kvalifikaci v oblasti svařování. Všichni kurzy úspěšně zvládli. 


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

Období realizace:  2014 - 2015 

V roce 2014 se naše společnost zapojila do nového projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“. První žádosti jsme podali již v lednu. 

 • v dubnu 2014 naši THP pracovníci úspěšně absolvovali seminář Zavedení nové normy ČSN EN ISO 9606-1: Kvalifikace svářečů oceli, nová norma ČSN EN ISO 14732: Kvalifikace operátorů a seřizovačů
 • v květnu absolvovali 2 naši zaměstnanci seminář Příprava na zkoušku OOZ-S v souladu se směrnicí ČD V95/5
 • další THP zaměstnanec nastoupil na kurz Mezinárodní svářečský technolog, který pokračoval až do listopadu 2014
 • ke konci května se také začaly realizovat kurzy Obnova zkoušky svářeče a Nová zkouška svářeče, kterých se naši zaměstnanci účastnili průběžně až do května 2015
 • od října až do začátku prosince 2014 probíhal kurz NC programování horizontálního frézovacího stroje WHQ 105 CNC s řídicím systémem Heidenhain 430 M. Kurz se uskutečnil v prostorách společnosti KORAMEX a.s., na středisku 800 a byl přizpůsoben přímo potřebám firmy. Všichni 4 zaměstnanci, kteří se tohoto kurzu zúčastnili, ho v prosinci úspěšně dokončili a obdrželi osvědčení.
 • v průběhu března 2015 se další dva THP pracovníci zúčastnili defektoskopických kurzů VT 1+2 a PT 1+2 a následně během dubna a května úspěšně absolvovali zkoušku k těmto kurzům
 • až do konce května 2015 probíhaly a byly dokončeny svářečské kurzy, kterých se průběžně naši zaměstnanci zúčastňovali již od roku 2014
 • v září 2015 proběhl defektoskopický kurz MT 1+2, který úspěšně absolvoval další THP pracovník
 • během června a července 2015 se naši THP pracovníci zúčastnili kurzů pořádaných ZČU. Jednalo se o kurzy: Mistr – manažer výroby, MS Excel – zpracování obchodně technických dat a MS Excel – analýza dat. Všichni, kteří uvedené kurzy absolvovali, úspěšně zvládli závěrečné přezkoušení a rozšířili si tak svoje znalosti a dovednosti.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt „Vzdělávejte se pro růst!“

Období realizace:  2012 – 2013

Společnost KORAMEX a.s. se zapojila do projektu "Vzdělávejte se pro růst", který implementovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl určen na podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, navazoval na úspěšná protikrizová opatření podporující podniky v době krize "Vzdělávejte se!" a "Školení je šance" a byl podporován z Evropského sociálního fondu podniky, jimž se podařilo překonat hospodářskou recesi.

První žádosti jsme podali v březnu 2012 a už od dubna naši zaměstnanci nastoupili na tato školení: 

 • svařování železných a neželezných kovů
 • školení jeřábníků, vazačů a řidičů manipulačních vozíků

Do vzdělávání byli zapojeni i naši THP pracovníci, v průběhu roku 2012 se zúčastnili školení:

 • interní auditor
 • autorizovaný technik pozemní stavby, dopravní stavby, specializace nekolejové dopravy
 • defektoskopický kurz zkoušení kapilární PT 1+2, následně ukončeno zkouškou
 • mezinárodní svářečský technolog

V roce 2013 byly zahájeny další kurzy:

 • defektoskopický kurz zkoušení kapilární PT 1+2, zkoušení magnetické práškové MT 1+2 a zkoušení vizuální VT 1+2 a následně zkoušky ke všem těmto kurzům
 • v březnu 2013 začal kurz NC programování multifunkčního soustružnického frézovacího centra MULTICUT 500S, s řídicím systémem SINUMERIK 840 D, kterého se zúčastnili 4 naši zamě Po zdárném absolvování kurzu budou schopni plně obsluhovat obráběcí stroj MULTICUT 500S. Dokáží provést kompletní zpracování výrobku od výkresu po finální výrobek, budou schopni zvolit požadovanou technologii obrábění výrobku, naprogramovat CNC obráběcí stoj a následně obrobit polotovar na stroji MULTICUT 500S.
 • na konci roku 2013 další náš zaměstnanec absolvoval defektoskopický kurz VT 1+2 a následně úspěšně složil zkoušku, která na tento kurz navazovala
 • kurzů svařování se zúčastnili noví i stávající zaměstnanci firmy, kteří si potřebovali vzhledem k výrobnímu programu firmy zvýšit a doplnit kvalifikaci v oblasti svařování s ohledem na potřeby norem pro svařování DIN EN 15085-2 a ČSN EN ISO 3834-2, která je úzce spjata s platností normy ČSN EN ISO 9001

Naše společnost také využila projektu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt „Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti“


Společný regionální operační program – grantové schéma „Program pro podporu drobných, malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje“


Období realizace:
2006

Pro rozšíření výrobních aktivit naší firmy bylo pořízení tohoto stroje spolufinancováno Plzeňským krajem a Evropskou unií.

LASEROVÝ CNC ŘEZACÍ STROJ TruMatic L3030, TRUMPF

TruMatic L3030, TRUMPF

# owl v2 # animate.css # scrollReveal