O firmě

Firma Koramex a.s. vznikla transformací bývalého Společného podniku Agrostav Sušice k 5.6.1991. Agrostav se zabýval od r. 1959 technickými úpravami pozemků a jejich odvodňováním. Po roce 1989 přestaly být tyto práce dotovány státem, podnik se nedokázal přeorientovat na jinou výrobu a v roce 1994 mu hrozil bankrot. V této době zakoupili majoritní podíl dva současní stoprocentní majitelé Ing. Makrlík (předseda představenstva) a Ing. Michálek (místopředseda představenstva). Po třech letech se podařilo firmu vyvést z problémů a od roku 1997 již hospodaří bez úvěrů. Podařilo se nalézt perspektivní výrobní program. Od roku 1995 veškeré prostředky jsou věnovány na opravy budov a rozvoj firmy. Na Koramex a.s. byla firma přejmenována v roce 1994.


Koramex a.s. v současné době zaměstnává 170 pracovníků, 120 v kovovýrobě a ostatní ve stavební výrobě. Výkony firmy jsou cca 180 mil. Kč.

Kovovýroba je zaměřena převážně na zakázkovou výrobu podle dokumentace odběratelů. Zavedená výroba několika typových řad rozváděčových skříní se v současné době orientuje spíše na výrobu skříní upravených podle přání zákazníků.Od roku 2004 je ve firmě zavedeno certifikované svařování pro kolejová vozidla ČSN EN 729 - recertifikováno v roce 2008 na ČSN EN 3834-2 (PDF 0,35 MB)


Od roku 2005 je firma certifikována SLV Hannover DIN 6700-2 C2 pro sváření kolejových vozidel pro německé dráhy.

Společnost Koramex a.s. je držitelem certifikát jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.

V roce 2010 byla firma Koramex získala certifikát CL1 dle DIN EN 15085-2.


Hlavními výrobky firmy jsou :


1) rozvaděčové skříně pro trakční pohony kolejových vozidel - železniční vagony, lokomotivy, tramvaje,trolejbusy a vozy metra.
2) speciální rozvaděčové skříně pro - elektrárny, včetně jaderných.

Náplní naší produkce jsou ještě dodávky rámů strojů pro stáčení skelných vláken, součásti zemědělských strojů a díly pro lokomotivy, tramvaje atd.


Ke zpracování ocelového, nerezového, hliníkového a měděného plechu firma využívá dva děrovací automaty, tři CNC ohraňovací lisy, plazmový a autogenní CNC pálicí stroj a od roku 2006 laserový dělící stroj TRUMATIC L3030. Všechny provozy využívají běžného zařízení jako jsou pily, lisy atd. Pro svařování zpracovávaných materiálů používá firma stroje od firmy Fronius a Megatronic.


Kovovýrobu zajišťujeme na třech výrobních střediscích - Tedražice, Sušice a Čejkovy. Stavební činnost se provádí ve středisku Klatovy.

V současné době největší produkce kovovýroby pochází z Tedražic. Je zde zaměstnáno cca 60 pracovníků. Výrobní plocha cca 2000 m2. Ve výstabě je nová výrobní hala o ploše cca 1300 m2. To je spojeno i s nákupem nového strojového vybavení, včetně druhého laserového dělícího stroje.

Středisko Sušice má 20 pracovníků a výrobní plochu 1500 m2, zajišťuje především výrobu rámů strojů, palet,schodiště atd.

Středisko Čejkovy má největší výrobní plochu, cca 3200 m2. Pořízeno bylo před 2 roky a zrekonstruováno na kovovýrobu. V současnosti zde pracuje 20 zaměstnanců s předpokladem nárůstu na 50. Ve středisku je nově postavena lakovna tekutými barvami. Lakovna práškovými barvami je ve středisku Tedražice.


Informativni brozurka Koramex a.s. (PDF, 2.4MB)
Prezentace Koramex a.s. (PPS, 4.94MB)

Vzdělávejte se pro růst:


Společnost KORAMEX  a.s. se zapojila do projektu "Vzdělávejte se pro růst", který implementuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je určen na podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání. Projekt navazuje na úspěšná protikrizová opatření podporující podniky v době krize "Vzdělávejte se!" a "Školení je šance" a podporuje z Evropského sociálního fondu podniky, jimž se podařilo překonat hospodářskou recesi.

 

První zádosti podala nase společnost v období 3/2012

 

Už v období od 04/2012 naši zaměstnanci nastoupili na tato školení :

Do vzdělávání na kvalifikaci interního auditora jsou zapojeni naši THP pracovníci. Ti v průběhu roku 2012 nastoupili ještě na tyto kurzy:

V roce 2013 byly zahájeny dalsí kurzy:

Kurzů svařování se účastní noví i stávající zaměstnanci firmy, kteří si potřebují vzhledem k výrobnímu programu zvýšit a doplnit kvalifikaci v oblasti svařování s ohledem na potřeby evropské normy pro svařování DIN EN 15085, ČSN EN 3834, která je úzce spjata s platností normy jakosti výroby ČSN 9001.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců:


V roce 2014 se společnost Koramex a.s. zapojila do nového projektu “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců”.

První zádosti jsme podali v lednu 2014.

V dubnu jez nasi THP pracovníci úspěsně absolvovali seminář Zavedení nové normy ISO 9606-1: Kvalifikace svářečů oceli, nová norma ISO 14732: Kvalifikace operátorů a seřizovačů.

V květnu absolvovali 2 nasi zaměstnanci seminář Příprava na zkousku OOZ-S v souladu se směrnicí ČD V 95/5. Dalsí THP zaměstnanec nastoupil na kurz Mezinárodní svářečský technolog, který bude pokračovat az do listopadu 2014. Ke konci května se také začali realizovat kurzy Obnova zkousky svářeče a Nová zkouška svářeče, kterých se nasi zaměstnanci budou účastnit průbězně až do května 2015.

Od ríjna se začal realizovat kurz NC programování horizontálního frézovacího stroje WHQ 105 CNC, řízeného řídicím systémem Heidenhain 430 M, který bude probíhat až do začátku prosince a zúčastní se ho 4 nasi zaměstnanci. Tento kurz probíhá v prostorách Koramexu na středisku 800 a je přizpůsoben přímo potřebám firmy.

Vsichni zaměstnanci, kteří se kurzu NC programování horizontálního frézovacího stroje WHQ 105 CNC, řízeného řídicím systémem Heidenhain 430 M zúčastnili, ho v prosinci úspěšně dokončili a obdrzeli Osvědčení.

V průběhu března 2015 se dalsí 2 THP pracovníci zúčastní defektoskopických kurzů – VT 1+2 a PT 1+2 a následně během dubna – května absolvují zkousku k těmto kurzům.

Zároveň až do konce května 2015 budou probíhat svářečské kurzy, kterých se průbězně naši zaměstnanci zúčastňují již od roku 2014.

Výzva k podání nabídek 2014:


Ke stazeni

Kontakty

KORAMEX a.s.
Pražská 268
342 01 Sušice
tel.: + 420 376 503 821
fax: + 420 376 503 825
  koramex@koramex.cz

Ing. Petr Makrlík
předseda představenstva
tel.: + 420 376 503 821
fax: + 420 376 503 825
  petr.makrlik@koramex.cz
Středisko Sušice
kovovýroba
Pražská 268
342 01 Sušice
tel.: + 420 376 503 821
fax: + 420 376 503 825
  susice@koramex.cz
Středisko Tedražice
kovovýroba
Tedražice 79
342 01 Sušice
tel.: + 420 376 524 216
fax: + 420 376 524 315
  tedrazice@koramex.cz
Středisko Klatovy
stavební činnost
Luby 138
339 01 Klatovy
tel.: + 420 376 310 786
fax: + 420 376 310 786
  koramex.klatovy@tiscali.cz
Středisko Čejkovy
kovovýroba
Čejkovy 85
342 01 Sušice
tel.: + 420 371 651 320
fax: + 420 376 651 332
  cejkovy@koramex.cz